ENG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  學校關注事項 <<返回  
 
 

學校關注事項

學校三年發展計劃 (2018/192020/21學年)

1.    提升學教效能,讓學生學會學習。

2.    發展多元潛能,建立積極人生。

 

2019/20學年周年校務計劃關注事項

1.    照顧學習多樣性,促進自主學習。

2.    全校協作,發展跨學科英語專題研習。

3.    啟發潛能,規劃人生。

 

     
 
請以 Internet Explorer 7.0, 8.0 或 Firefox 3.x 版本之瀏覽器觀看此網站,最佳解像度則為1024x768。
版權所有© 2011 東華三院馬振玉紀念中學
私隱政策聲明 | 版權及知識產權 | 免責聲明 | 使用條款及條件 | 聯絡我們 | 常見問題