ENG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <<返回  
 
宗旨  |  本年度目標  |  全年工作計劃  |  成員名單  |  最新活動及相片  |  圖書館網頁  | 
 
 

 

宗旨

 

  • 透過不同閱讀活動,培養學生成為積極主動,能終身學習的良好公民。
  • 培養學生懂得善用各種資訊及共通能力以解決疑難。
  • 發展圖書館成為學習資源中心,加強與各科合作,協助課堂教與學。

 

     
 
請以 Internet Explorer 7.0, 8.0 或 Firefox 3.x 版本之瀏覽器觀看此網站,最佳解像度則為1024x768。
版權所有© 2011 東華三院馬振玉紀念中學
私隱政策聲明 | 版權及知識產權 | 免責聲明 | 使用條款及條件 | 聯絡我們 | 常見問題